Електронний навчально-методичний комплекс з основ підприємницької діяльності
Портфоліо викладача
Предмет "Кар'єра у бізнесі: підприємницький успіх"
1. Навчально-плануюча документація
2. Плани уроків
3. Критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів
4. Методичні розробки
5. Презентації уроків
6. Вхідне тестування
Предмет "Основи галузевої економіки та підприємництва"
1. Навчально-плануюча документація
2. Плани уроків
3. Методика викладання предмету
4. Критерії оцінювання навчальних досягнень слухачів
5. Методичні розробки
6. Презентації уроків
Навчальна скринька
Предмет "Кар'єра у бізнесі: підприємницький успіх"
1. Електронний робочий зошит
2. Електронний робочий зошит зі складання бізнес-плана (бізнес-моделі)
3. Збірник завдань
4. Інтерактивні карти
5. Інтерактивні плакати
Предмет "Основи галузевої економіки та підприємництва"
1. Електронний робочий зошит
2. Презентації уроків
Книжкова полиця
Навчальні посібники, підручники
Статті
Журнали, газети
У позаурочний час
Бізнес клуб «Успіх»